Abonimet

Revista ELEGANCE del 12 herë në vit. Abonimi zgjatet automatikisht. Anullimi i tij mund të bëhet me shkrim ose me email katër javë para përfundimit të tij në adresën e redaksisë. Abonimet jashtë shtetit vlejnë vetëm për në Europë.
Çmimet e abonimeve janë:
Abonimi vjetor në Shqipëri LEK 3300.
Për gjashtë muaj LEK 1650.
Abonimi vjetor jashtë shtetit EUR 33,00.
Për gjashtë muaj EUR 16,50.
Për më shumë informacion ,  kontaktoni  me TNT në numrat: 04 2234 914 ose 04 2228 483.
Numrat të veçantë mund të porositen në adresën e redaksisë deri në një vit pas datës së botimit.
©2017. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.
Emri ELEGANCE është markë e regjistruar e Premium Print shpk.
Çdo përdorim i materialeve të këtij botimi apo riprodhim i tyre pa lejen me shkrim të botuesit është i ndaluar.