Driant Zeneli, artisti multidimensional

Mes lëmit të artit figurativ, e së fundmi botës së kinemasë me…