Donald Braho është një regjisor, fotograf, model dhe DJ, që aktivitetin e tij më të madh artistik e zhvillon në Tiranë. Ai është një personazh shumë kontraversal për shkak të artit të tij shumë të veçantë dhe këndvështrimit të çuditshëm që ai ka për botën. E vërtëta është që nuk ka asgjë të çuditshme tek ai, është thjesht një i ri i frymëzuar nga artet vizive dhe muzika e mirë. Në një intervistë për ne ai rrëfën më shumë rreth projekteve, marrëdhënieve dhe pikëvështrimit të tij mbi artin në vend.

Për më shumë shfletoni revistën Elegance.