Jon Kraja: “Në telajo tregoj shpirtin tim”

Kërkimi brenda vetes për të sjellë tek publiku këndvështrimin e tij për botë, dashurinë, urretjen, lindjen, vdekjen janë sfidat më të mëdha në procesin e krijimtarisë së një artisti. Kur u takuam me Jonin patëm ndjesinë se ky kërkim po ndodhte në ato momente, shumë entuziast për galerinë e tij, projektet për të ardhmen dhe pak, për situatën a arteve pamore në vend.