Mes errësirës dhe dritës – Një ekspozitë nga Orion Shima

Një polumbar i veshur me kostumin e tij, është figura kryesore e ciklit të tablove me titull “Mes errësirës dhe dritës”. Ekspozita e çelur në “Galeri 70” është pjesë e krijimtarisë së piktorit të njohur Orion Shima, i cili rikthehet tek publiku pas 7 vitesh mungese. Figura e misticizuar e polumbarit, gjysmë njohja dhe alienizimi i tij e bëjnë shumë intrigues këtë cikël që vjen në vazhdën e punëve duale të Shimës.

 Ekspozitën e Shimës e gjeni të hapur deri në datë 31 Mars, 2019 në “GALLERY 70”.
“Gallery 70” është një galeri pri­vate moderne dhe bashkëkohore, që punon me një grup artistësh të afirmuar bashkëkohorë. Gallery 70 synon të ndërtojë një marrëdhënie afatgjatë me artistët, të jetë komuni­kuese, ndërkombëtare, shumëdisipli­nore, edukuese me fokus në fuqizimin ekonomik të artistëve të saj. “Gallery 70” është konceptuar jo vetëm si një galeri tradicionale, ku vizitorët mund të zbulojnë artistët dhe veprat e artit në një hapësirë personale dhe intime, por është tra­jtuar si një instalacion arti në vetvete, ku artdashësi apo kalimtari i rastë­sishëm mund ta shohë artin e ekspo­zuar nga jashtë, dhe ta perceptojë të gjithë galerinë si një instalacion arti. “Gallery 70” shndërrohet në këtë mënyrë në një hapësire komuni­kuese me publikun, duke e bërë për­balljen dhe njohjen e artistëve dhe artit bashkëkohor, pjesë të jetës së përditshme të qytetarit.

Një galeri me hapësirë fizike dhe on­line, e vendosur në zemër të Tiranës, pranë zonës këmbësore, dinamike dhe tërheqëse, që fton qytetarët dhe koleksionistët e artit të zbulojnë, për­ballen, blejnë

 Për më shumë shfletoni Elegance Mars, në të gjitha pikat e shitjes!