Siguro shtëpinë me BuddyGuard

Ndihuni të sigurt edhe kur jeni larg shtëpisë! BuddyGuard është pajisja që montohet në mur, ka një kamera 130 gradë, dhe monitoron gjithë ambientin. Përmes kamerës Flare, klasifikon fytyrat përmes një sistemi vlerësimi audio dhe video, është e ndjeshme ndaj zhurmave, ndaj thyerjes së xhamave, dhe përçon sinjale tek aparatet android të të zotëve të shtëpisë.

Çmimi 170 euro