Winy Maas: Kalorësi i arkitekturës moderne

Winy Maas është një ndër hulumtuesit më të mëdhenj të arkitekturës bashkëkohore, me një këndvështrim krejt unik mbi funksionin e objekteve në qytet dhe mbi të ardhmen e tyre, ai është sot një ndër arkitektët dhe urba­nistët më të famshëm në botë.