Kisha Martin Luther, Austri

Veshja e jashtme e kishës është bërë nga pllaka çeliku tetë mm, ndërsa e gjithë ngarkesa e materialit prej 23 tonësh të çelikut kalohet në katër kolona të mëdha të pozicionuara në muret e ngurta të ndërtesës. Tjetër detaj kyç në këtë projekt, është tavani i dhomës së lutjes, e cila është dizenjuar me forma gjeometrike, kuba, sfera, të cilat falë dritës që depërton nga çatia reflektohen në mure.