Valeta është kryeqyteti i Maltës dhe është një metropol i cili bashkon dy kohët: të shkuarën dhe
të tashmen dhe shumë kultura e nacionalitete. Valeta është një mrekulli arkitektonike, e
projektuar me shumë rrugë e rrugica dhe fortesa gjigande. Është e thjeshtë të humbasësh në
Valeta, në mënyrë figurative, por edhe në kuptimin e parë të fjalës.
Muret mbartin një numër të madh tunelesh, të cilat janë ndërtuar dhe përdorur gjatë luftës së
Dytë Botërore.

Leave A Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!