Kontakto

Adresa e redaksisë:

2016 Premium Print Rruga, Papa Gjon Pali i II

Aba Business Center, kati 5, Tiranë

Tel/Fax: +355 4 24011 11

Email: info@elegance.al

www.elegance.al