Të gjitha format e artit!

Ekziston një vend në Tiranën tonë të vogël, i cili i dedikohet plotësisht artit, në të gjitha shfaqjet e tij të jashtëzakonshme. Ky vend ka trajtën e një galerie të mirëfilltë dhe mban emrin Galeri “E.Rira” dhe është shumë pranë nesh, me qëllimin e vetëm që të na afrojë me artin dhe të bukurën.

Për më shumë, shfletoni Elegance!