6 shprehje nga Simone de Beauvoir që kanë revolucionuar feminizmin

Në artin e letërsisë, Simone de Beauvoir ka lënë një gjurmë të pashlyeshme, jo vetëm për talentin e jashtëzakonshëm, por edhe për influencën e saj në lëvizjen e të drejtave të grave. Në manifestin e saj, “Seksi i Dytë”, më 1949, de Beauvoir sjell 6 shprehje tejet frymëzuese, të cilat vijojnë t’i bëjnë jehonë forcën së grave.

“Një grua e lirë është e kundërta e një gruaje rrëzëllitëse”.

“Askush nuk është më arrogant, agresiv dhe përbuzës ndaj grave, se një burrë që dyshon në burrërinë e tij”.

“Ti nuk lind grua: bëhesh e tillë”.

“Një grua që nuk ka frikë nga burrat, i tremb ata”.

“Dashuria amësore nuk është natyrale”.

“Gruaja është gjithçka që një burrë kërkon dhe nuk e gjen”.