Video – Lojërat, çrregullim apo pasion?!

Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka bërë klasifikimin e saj.
Lajme të këqija duket të ketë në horizont për adhuruesit e video-lojërave, sepse Organizata Botërore e Shëndetësisë ka klasifikuar “çrregullimin nga video-lojërat”, në sesionin e 11 të botimit të klasifikimeve për patologjitë e çrregullimet psiko-emocionale. Ky është një botim shkencor që përpilohet dhe përdoret për kërkime nga shkencëtarët dhe mjekët në të gjithë botën. Përfshirja e vartësisë nga video-lojërat përshkruhet shkencërisht si: “një model i sjelljes së vazhdueshme ose të përsëritur me lojërat digjitale”, kjo përfshin dëmtimin e kontrollit mbi aktivitet ekstrakurikulare dhe të përditshme deri në masën që lojrat të marrin përparësi mbi interesat e tjera të jetës.

Për më shumë shfletoni revistën Elegance.

Supports text, HTML tags, JS code and video embed code